Preparation for a call

Resumé: na schůzce s Qusion jsme se dohodli na 30 % share.

Po schůzce Qusion poslali svoje "Terms" - ke kterým se musíme vyjádřit / doplnit / a jak uvidíš sám - odpověď na to nebude vůbec jednoduchá. Sepsané Terms jsou absolutně nedostačující z hlediska budoucnosti, a nepřesné jsou i vůči práci, kterou pro nás zatím Q. vykonali.

V příštím týdnu budeme pracovat společně s našimi právníky, vzdáleně i s Fredem (až k tomu bodu dojdeme), a snad i jednou nezávisou marketingovou agenturou, abychom si udělali analýzu a mohli velmi podrobně případný vstup do Lavvu instruments správně nastavit.

Navrhuji tedy spolupráci s tebou ve dvou fázích:

  1. nyní, abys byl uveden do kontextu: pošlu Terms od Qusion, a následně můj přípravný rozbor situace -  což považuji stále za velmi hrubé podklady, na jejichž základě vytvoříme strategický dokument. 
  2. Ten bych ti poslala k přečtení a tvým připomínkám