Third consultation

Dan - čo je nové?

  • "sme priaznivci hurá akcií"
  • "chýba nám kľud"

Otázky a očakávania od dnes

  • čísla
    • PNO max. 20%, krátkodobo aj 30%, teraz sa optimalizujem
    • nastavte si KPIs

Cieľ

  • "aby sme si vedeli dať zakladatelia výplatu"

Next steps

  • Apr/ máj termín ohľadom reportingu a plánovaniu

Moje úlohy

"výkaz cash flow od SLSP"
CF_2020a2021 vzor (1).xlsx27.3KB