4th Consultation

  • Rado Smolka
image

Facebook ads

  • click-optimize (0.63 cpc)
  • $3000 optimized → $1700 raised
  • 3 cta v kckst feede (tam majú otrackované eventy do ads manageru)
  • 70 fires → 150 fires a lookalike
  • segment: M / 30-35 / top10% (1M ľudí)
  • interest: kick + indiegogo (no crowdfunding)
viacero malých segmentov x lookalike
viacero touchpointov, aby ich mali viac
rozdeliť stories x feed/banner
image

image
image
image
  • conversions → static