First consultation

  • Recommended by Martin Vítek (Fundchaser) and Petre Dostál (JIC)
  • Campaign goal: 100K
  • Budget: 30K
  • Produkt má cenu 1.200 eur, bude treba ísť lean
  • Zatiaľ riešia výber partnerov
  • Odporučil som ísť skôr cestou bootstrapu, agentúra by bol overkill
  • Peniaze nech si nechajú na Facebook reklamu